Duidelijk Betrokken

Het Friesche Huys Bewindvoering.

Op onze pagina vindt u erg veel informatie over beschermingsbewind, schuldhulpverlening , de bewindvoerder, budgetbeheer. Via deze pagina proberen we u veel uitleg te geven wat een bewindvoerder voor u doet en kan betekenen.  

Het Friesche Huys Bewindvoering (hfhbewindvoering.nl) gevestigd te Franeker in de provincie Friesland helpt personen, die tijdelijk of blijvend hun financiële belangen niet meer goed kunnen behartigen.

Dit kan op basis van budgetbeheer, beschermingsbewind of curatele, afhankelijk van de omstandigheden. De bewindvoerder richt zich op het verzorgen van een veilig en verantwoord financieel beheer. Wanneer u uw financiele situatie niet meer kunt overzien brengt de bewindvoerder van Het Friesche Huys rust en overzicht onder het motto ”Duidelijk Betrokken”.

Wanneer u niet zelf uw geldzaken en administratie meer kunt en wilt regelen, dan kan een bewindvoerder u daarbij helpen. Een bewindvoerder zorgt er bijvoorbeeld voor dat uw rekeningen worden betaald, zoals de huur, gasrekening en de elektriciteitsrekening. Ook de belastingaangifte en het aanvragen van huur- en zorgtoeslag zijn zaken die een bewindvoerder voor u uitvoert. Als u gebruik wilt maken van de hulp van een bewindvoerder dan moet de kantonrechter daar eerst zijn toestemming voor geven. Wanneer die toestemming er eenmaal is, bent u officieel onder bewind gesteld.

nauwkeurigheid van www.hfhbewindvoering.nl

Vanaf het moment dat u onder bewind gesteld bent, mag u niet meer zelf beslissen wat er met uw geld gebeurt. De bewindvoerder is daarover dan de “baas”; hij heeft er het beheer over. Wel probeert hij altijd zoveel als mogelijk met u te overleggen. Hoe een bewindvoerder zijn taken precies uitvoert en hoe hij met u samenwerkt, leest u op de volgende pagina’s die u hier kan vinden.

Het Friesche Huys Bewindvoering kan ook hulp bieden als u het overzicht over uw financiën kwijt bent geraakt en geholpen wilt worden om alles weer op orde te krijgen. Als er betalingsachterstanden beginnen te ontstaan, is het verstandig om hulp te zoeken. Op tijd starten met budgetbeheer kan voor u betekenen, dat betalingsachterstanden worden ingelopen en hierdoor niet groter worden en dat u niet in de schuldhulpverlening terecht hoeft te komen.


Als je, je financiën niet meer zelf kunt regelen

Sommige mensen kunnen hun financiën niet meer zelf regelen. Denk bijvoorbeeld aan verstandelijk gehandicapten of dementerenden, en soms ook psychiatrische patiënten. In dat geval kan vrijwillig of verplicht beschermingsbewind worden aangevraagd. Een bewindvoerder wordt benoemd door de rechtbank en neemt de financiële huishouding uit handen. Vaak wordt een familielid aangewezen als bewindvoerder. Dit is soms echter niet mogelijk of wenselijk. U kunt dan een professionele bewindvoerder inschakelen.

Ook als er geen sprake is van betalingsachterstanden, kunt u hulp krijgen bij uw administratie. Het Friesche Huys Bewindvoering kan u helpen bij uw thuisadministratie. Daarnaast kan Het Friesche Huys Bewindvoering uw belastingaangifte voor inkomstenbelasting verzorgen.

rekenen op www.hfhbewindvoering.nl

Het Friesche Huys bewindvoering is een onderneming met ruim 20 jaar ervaring in financiële dienstverlening en weet zich gesteund door een gepassioneerd en gemotiveerd oprichter Jan Peter Nagel gediplomeerd HBO schuldhulpverlener, die vertrouwen, integriteit en kwaliteit hoog in het vaandel heeft staan.

Betrokkenheid bij en empathie voor de zwakkere in de samenleving, gecombineerd met zijn financiële achtergrond zijn voor Het Friesche Huys voldoende ingrediënten om voor u de gewenste rust te creëren. Hierbij kan persoonlijk contact met Jan Peter Nagel het verschil voor u maken.

U kunt bij Het Friesche Huys Bewindvoering terecht voor Bewind voering, Beschermingsbewind, schuldhulp en verschillende vormen van Budgetbeheer en Mentorschap
Kernwoorden voor Het Friesche Huys Bewindvoering zijn:

 •                          Integer
 •                          Betrokkenheid
 •                          Transparant
 •                          Duidelijk
 •                          Vertrouwen
 •                          Respect
 •                          Volhardend

Bij Het Friesche Huys Bewindvoering past:

 •                           Kleinschalig
 •                           Persoonlijk
 •                           Betrouwbaar
 •                           Passie
 •                           Oplossingsgericht
 •                           Hulpvaardig
 •                           Discreet


Onze Doelgroep

De mensen waarvoor wij werken, kunnen worden opgedeeld in een aantal categorieën, die gezamenlijk onze doelgroep vormen:

 •                           Mensen met een verstandelijke beperking.
 •                           Dementerende ouderen.
 •                           Ouderen die in een zorginstelling verblijven.
 •                           Mensen met een verslaving.
 •                           Mensen met een psychiatrische aandoening.
 •                           Mensen met financiële problemen of die hun eigen financieel overzicht tijdelijk kwijt zijn.
 •                          Mensen met ADH(D) 


Het Friesche Huys Bewindvoering wil zoveel mogelijk gebruik maken van de mogelijkheden van de cliënt.

Het Friesche Huys Bewindvoering werkt volgens de LOVCK, de NVVK en RECOVA richtlijnen.

Zodat de service gegarandeerd en transparant is.


Bij ziekte of vakantie worden de activiteiten waargenomen door een bij de rechtbank erkend bewindvoering bureau, waarmee Het Friesche Huys Bewindvoering samenwerkt. Op die manier is de continuïteit voor cliënten gewaarborgd.

Mocht u vragen hebben, of een kennismakingsgesprek aan willen vragen, dan kunt u Het Friesche Huys Bewindvoering telefonisch of per mail bereiken via onderstaande contactgegevens.

Het Friesche Huys Bewindvoering :

voor telefonisch contact  Klik Hier  


Natuurlijk kunt ook altijd per mail en of whats app uw vragen stellen.

e-mail : info@hfhbewindvoering.nl 

Whats app : 06-29349974

Het Friesche Huys Bewindvoering.

Postbus 64

8800 AB Franeker.

 contact